Deski Lite

Deska lita spełnia Normę PN-EN 13226:2009 Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i wypustami.

Dane techniczne:

Gatunki drewna: dąb, dąb czarny, jesion

Grubość parkietu : 20 mm

Szerokość parkietu: 70 mm

Długości parkietu:  350 mm- 1200 mm mix długości

Wilgotność: 7-11%

wood floor 1331941_640